Шаран

1691

Шаран Cyprinus carpio

Стогодишните шарани съществуват само във въображението на разказвачите на приказки — рекордът по дълголетие е 47 години. Следният опит потвърждава мнението на експертите: от 60 шарана, обитаващи едно езерце, след 42 години останали 7, а след 45 години всички били умрели. Най-едрите шарани тежат до 30 кг, а един от най-големите, уловен в Минесота (САЩ), бил дълъг 1,07 ми тежал 27,1 кг. Тази риба расте изключително бързо при благо¬приятни условия, както е например в топлите страни. На о. Ява млад шаран с дължина 5,7 см и маса 2,87 г за 45 дни пораснал и достигнал дължина 22 см и маса 200 г. Продуктивността на изкуствените водоеми, в които се отглеждат шарани, надвишава многократно продуктивността на естествените басейни: в изкуствените водоеми може да се получат до 8 тона риба на хектар, а в естествените— 600 кг. Все по-предпазлив с възрастта. Шаранът произхожда несъмнено от Източна Европа, а съ¬що така от Централна и Западна Азия, Китай и о. Калимантан. Човекът го е пренесъл много рано в цяла Европа (още римляните и гърците са го развъждали). По-късно бил пренесен и в други части на света Слабоподвижен, шаранът обитава сладководни басейни с бавнотечаща или застояла вода — езерца, блата и реки. Въпреки това е установено, че шаран, маркиран в езерото Констанс, за един ден е из¬минал 25 км. Той използува като двигател опашната си перка, а гръдните перки му служат за издигане и за спускане във водата. Температурата на шарана зависи от температурата на водата и е приблизително равна на нея. През лятото тя е между 20 и 23 °С и шаранът се чувствува най-добре. През неблагоприятния сезон той остава в дълбочините на басейните. Все по-предпазлив, с напредването на възрастта той успява да избегне много от враговете си.

Шаран

Дължина на тялото 1м. Маса 25 кг. Продължителност на живота до 40 години (понякога повече).

Около устата на шарана има две двойки мустачки с опипваща служба.Шаранът не може да си затваря очите, но това не му пречи да си почива. Една средно едра риба има от 1100 до 1200 набраздени люспи.

Формата на тялото и видът на люспите при шарана се дължат на наследствен и фактори и може да варират. Две от най-разпространените разновидности шаран са голият шаран, лишен напълно от люспи, и огледалният шаран (вдясно), наречен така заради редиците от едри люспи по гърба и по страните си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here