Чапла

996

Чапла Ardea alba

Чаплата не подбира плячката, която й попада — в хранопровода на една възрастна чапла, която отива да нахрани малките си, били намерени 6 водни змии, 3 смока, 6 ливадни гущера, 1 зелен гущер, 1 жаба, 4 попови лъжички, 15 попови прасета, 8 полски щурци и 45 новоизлюпени шаранчета, или общо 89 животни. Това показва, че чаплата не се задоволява само с риболова, но ловува също така и по поляни, ниви и ливади. Големината на рибите, които улавя, е между 2 и 6 см, рядко достига 10—15 см. Всеки ден са й необходими около 340 г храна. Понякога тя я търси много далече, тъй като блатата се намират на 20 — 30 км от колонията, където гнезди. С големите си крила обаче, които й позволяват да извършва продължителни полети, тази птица не се страхува от разстоянията. На Антилските острови били заловени две млади чапли, опръстенени в Източна Франция близо до устието на Лоара — на 6000 — 6400 км от родното им място.

В зависимост от района, в който живее, сивата чапла е постоянна или прелетна птица. Птиците от Северозападна Европа напускат родните си места през август и се отправят в източните или средиземноморските райони, за да прекарат там зимата. Преди този дълъг полет, който често ги отвежда на повече от 1000 км, между юни и август младите чапли се разпръсват на всички посоки. Много рядко на следващата година те се връщат в колонията, в която са се родили, а обикновено се присъединяват към някоя съседна колония. Те често се придвижват през нощта със скорост от 35 до 40 км в час.

Чапла

Дължина на тялото 90 см. Маса 1,7 кг. Размах на крилата 1,6 м. Мътене 26 дена. Продължителност на живота 24 години (в природата)

Сивата чапла живее в равнините близо до сладководни, слабо солени или дори солени басейни, но с плитки крайбрежия. Чаплите водят обществен живот през размножителния период, но през останалата част на годината често може да се срещнат самотни птици, особено близо до малки блата. Чаплата обикновено е мълчалива птица. Крясъците й се чуват само когато бъде ненадейно обезпокоена. Тогава нейният звучен повик се разнася в гъсталака, където се намира гнездото й..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here