Хищни динозаври

3238

Хищни динозаври carnivorous dinosaurs

Динозаврите са открити в Англия и са описани за първи път през 1824 г. По-късно специалистите открили на много други места по света фосили на животни, които принадлежат към групата на динозаврите. Така до днес са познати неколкостотин вида.

Тези животни се появили през триас и престанали да съществуват през креда. Външният вид на повечето от тях бил съвсем различен от външния вид на змиите и гущерите, които днес познаваме, и все пак всички динозаври били влечуги, които се размножавали чрез яйца. Най-едрите от тях достигали 30 м дължина, но не всички били гиганти. Всъщност най-дребните били дълги около 25 см.

Името динозавър („страшен гущер“) подхожда добре за групата на двукраките динозаври, които до един били хищници с остри зъби (при някои видове зъбите били и назъбени). Най-едрият земен хищник, който съществувал, бил тиранозавърът. Той бил висок 2.5 м, дълъг над 10 м и тежал повече от 7 тона. Само черепът му бил дълъг от 1,3 до 1,5 м, а челюстите имали около 60 зъба, най-големите, от които достигали 20 см. Това страхотно чудовище се движело на задните си крака (предните били много къси). То нападало едрите тревопасни динозаври, не така подвижни като него и неспособни добре да се защищават.

Алозавър
Алозавърът е дълъг до 10м. и може да развие скорост до 30 km/h

Смъртоносни челюсти. Алозавърът или антродемусът, бил по-дребно влечуго и достигал около 10м., като половината от дължината му заемала опашката. Въпреки това масивният череп и силните челюсти му позволявали да убива без затруднение птицетазовите динозаври.

Алозавърът тежал около 2 тона. Той бил много бърз хищник. Правел големи скокове и така хващал жертвите си, които се опитвали да избягат. Предните доста къси крайници му служели вероятно да задържа плячката в момент на улавяне.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here