Тръстиков блатар

459

Тръстиков блатар Circus aeruginosus

За да улови плячка, тръстиковият блатар прави 10—12 безуспешни опита, а когато храни малките си приблизително на всеки 2 часа, тези опити стават няколко десетки на ден. Това е една от причините, поради, която блатарят не оказва силно влияние върху числеността на животните, с които се храни. Освен това неговата численост е много ограничена и се влияе от редица фактори: 20 — 30% от яйцата му се унищожават; рушат се гнездата му поради окосяване или изгаряне на тръстиката и промени в нивото на водата; враните крадат яйцата му; някои съвсем млади блатари се давят, когато се опитват да излетят от гнездото; при недостиг на храна по-възрастните птици понякога изяждат по-младите.

Тръстиковият блатар гнезди по обраслите с тръстика брегове на езера и блата. Тук той намира и храната си. Много рядко може да се види да лети над открити води. Гнездото е построено над водната повърхност върху прекършените от мъжкия тръстикови стъбла. То е обемисто и е съставено от суха тръстика, сухи клони от върба, елша и бреза, които служат за основа. Вътрешността на гнездото е покрита с листа от блатни растения.

Тръстиков блатар

Тръстиковият блатар спи и си почива сред тръстиките. Всеки ден той отделя много време за приглаждане на перата си и често се къпе. Преди женската да снесе яйцата, мъжкият често се издига в небето, описва няколко кръга, след което се спуска право надолу с крясък. Женската го пресреща и той дава вид, че я напада. В този момент тя пада по гръб и вдига крака към него. Тези сватбени игри заздравя¬ват съюза им и показват на околните блатари, че територията е заета Тръстиковият блатар улавя жертвите си, като ги напада неочаквано. Основната част от храната му се състои от млади птици и дребни бозайници. Това са млади зеленокраки водни кокошки, черни лиски, патета, водни дърдавци, чайки смехулки, шаварчета, кукувици, тръстикови овесарки. Насекомите, рибите и жабите са на второ храната му.

Тръстиковият блатар има по-тънки и по-дълги крака от мишелова. Човката му е извита както при всички грабливи птици. Очите са хлътна под изпъкналата дъга на веждите. Главата прилича малко на главата на кукумявка по това, че очите са заобиколени от перца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here