С какво се храни водната змия

2974

Коя е любимата храна на водната змия

Две от змиите, които се срещат у нас, са свързани по-пряко с водата: Едната е обикновената (жълтоуха) водна змия, която се нарича още жълтоушка, поради наличието на две малки жълтеникави или белезникави петна в задния край на главата й. Другата е сивата водна змия, чието тяло отгоре има сива окраска и няма жълти петна върху главата. Тези два вида змии достигат на дължина 120 см, не са отровни и почти не правят опити да хапят.

Сивата водна змия е по-привързана към водата от обикновената. Често може да я видите и по крайбрежните плитчини на Черно море. Подобно на обикновената и тя може да остава дълго под водата. Пепелянкоподобната водна змия, предимно дневен вид, е третият европейски представител на сладководните змии. Тази североамериканска водна змия достига почти един метър на дължина. Среща се в Канада и САЩ. Чудесен плувец е и не се плаши от бързотечните води на планинските потоци. Не обича да сменя зимното си убежище, в което се приютява винаги с компания: понякога се събират няколкостотин змии.

Водните змии се срещат в по-ниските и топли места, но не са изключение и по високите части на планините: обикновената до 2000 м н. в., а сивата до 1100 м. Срепхат се навсякъде, където има всюоот — езера, реки, блата или големи локви. Най-често се крият сред гъстата волна растителност. Там те са защитени от враговете — таралежа, чапли¬те и щъркела. Крият се също из влажни и сенчести долини под големи камъни или в хралупи.

Обикновената водна змия търси храната си във водата. Там тя плува много пъргаво и бързо. Под водата маже да остане до 4 часа. Любима храна са най-вече жабите, техните попови лъжичги и тритони¬те. От сивата водна змия яе убягват път дребните рябгш ж даже по-едрите водни плъхове. Вслнжге змии излизат на лош прелжхва през деня. Към средата на лятото те снасят във влажна  шума, пръст или в изгнили пънове до 30 яйца. Един до два месеца по-късно от тях се излюпват змийчета.

Водна змия

Когато дойде средата на есента и времето се застуди, водните змии се скриват в дупки или под камъни и там преспиват до пролетта.

Сухолюбивата змия-пясъчница се среща доста рядко в България. Нейните находища са пръснати из Дунавската равнина, южната част на Тракийската низина и по долината на Струма. Освен че е рядка, тя е и полезна, защото се храни предимно с различни вредни мишевидни гризачи.

3 КОМЕНТАРИ

  1. на мен много ми хареса този интересен факт но малко
    повече трябва да го развиете за да стане малко по
    интересно напишете как действа отровата им ако
    има такава доскоро!

    • Не действа никак, защото водната змия не е отровна и е безопасна за човека.

  2. Аз си отглеждам в терариум обикновена водна змия! Много приятелски е настроена и яде всеки ден по 2 жаби . Дали е добре да я храня толкова често и как най-добре да и осигуря условия за зимен сън? При каква температура и други особености?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here