Страшен ли е Молохът

576

Молохът

Сред безкрайните пясъчни простори на австралийските пустини живее един изключително интересен представител на влечугите. На пръв поглед неговото тяло може да бъде оприличено на малко късче от счупен кактус, който се търкаля из пясъка. Ако се вгледаме обаче по-внимателно в него, ще открием един интересен гущер. Цялото му тяло, от муцуната до края на опашката, е покрито от рогови люспи с остри закривени шипове. Най-едрите са разположени по главата и шията, а по коремчето те са значително затънени. С тази украса гущерът-кактус има много отблъскващ вид, даже всява страх при първа среща с него. По тази причина учените го нарекли с името на финикийското божество Молох, за умилостивяването, на което в древността били принасяни като жертва малки деца.

Гущерът, който носи името на страшния бог, в действителност е съвсем безобиден и кротък. Без-бройните остри шипове по тялото му са единственото отбранително средство. От него могат да се страхуват само мравките, които са любимата му храна. На едно ядене молохът излапва по хиляди и повече мравки. Яде мравки и само мравки. Даже много рядко пие вода, и то защото трудно му се удава да я намери сред горещите пясъци. Но завали ли дъжд, молохът изведнъж се превръща в истинска гъбасюнгер. Кожата му поема животворната течност, която веднъж „попила“ в тялото, тръгва по сложен и разклонен „микроводопровод“ към главата, а оттам достига до устата. Кога¬то няма вода, кожата на молоха има способността да изсмуква и най-малката влага от горещия пясък.

Молохът загубва два-три дни, за да изкопае наклонен тунел с дължина 40 — 50 сантиметра и дълбочина до 27 сантиметра. На дъното на този тунел той снася шест-седем яйца, а после почти цял ден засипва наново тунела. Инкубационният срок продължава до осемнадесет дни.

Наричат го още „бодлив дявол“ заради страшния му вид и едрите шипове по тялото. Дълъг е около 20 см, половината от които се падат на опашката. Това чудовищно творение на природата, за разлика от бога Молох е напълно безобидно. Ако бъде обезпокоено, то не знае как да реагира, нито пък е в състояние да хапе — устата му е въоръжена със смешно малки зъби.

Молохът

Молохът има широко сплескано тяло, жълтеникаво като пясъците на Австралия, къси и яки крака с добре развити пръсти, завършващи с твърди и остри нокти.

Тези гущери живеят на групи по 2—3 индивида и издържат на температура до 50° С.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here