От кого са произлезли бозайниците

515

От кого и къде произлизат бозайниите

Както всяка систематична категория животни, така и бозайниците са преминали през различни етапи на своето историческо развитие. Като най-висши представители на животинския свят те са се появили сравнително късно на нашата планета.

Днес учените считат, че първите представители на бозайниците са се появили преди около 200 милиона години. Това е станало по времето, когато на Земята са господствували огромните влечуги динозаври. Най-древните останки на бозайници от онова далечно време потвърждават, че те са преки потомци на звероподобни влечуги, наречени териодонти. Постепенно в устройството на тези влечуги се появили белези, които са характерни само за бозайниците. Външната рогова обвивка при тези древни предци се преобразувала в космена покривка, в черепа се появило сложно устроеното ухо, главният мозък и особено кората на неговите големи полукълба нараснали още повече, размножаването започнало да става чрез живораждане, а поколението да се изхранва с мляко. Целият този комплекс от нови белези довел накрая до появата и на топлокръвност при тези животни.

Намерените богати находки от най-първични бозайници сред необятните простори на Централна Азия потвърждават становището, че именно в тази област е бил центърът на възникване на най-висшите гръбначни животни. Оттам по всяка вероятност те са се разпространили по цялата суша.

Въпреки че се появили преди почти 200 милиона години, бозайниците за много дълъг период от време останали да съществуват като група с малко на брой видове. Едва след като при тях се появили някои по-прогресивни белези (живораждане, повишена жизнена активност и отлично изградена система за регулация на движенията), те могли да си осигурят надмощие в борбата за съществуване с другите животни

Маймуна

Преди около 140 милиона години на Земята се появили торбестите бозайници, а по-късно представителите на висшите (плацентни) бозайници и по-точно на насекомоядните. Торбистите бозайници възникнали на американския континент и оттам се разселили към Европа, Азия и достигнали до Австралия. Плацентните бозайници са се зародили в Стария свят, оттам през Азия или Европа се прехвърлили на американския континент, но не достигнали Австралия, която вече била отделена от другите южни континенти. По него време гигантските динозаври, които дотогава били истински господари на сушата, въздуха и водата, започнали постепенно да измират. След тяхното изчезване бозайниците били тези животни, които поели основната роля сред животинския свят. Преди около 70 милиона години се появили първите представители на водните бозайници, а по-късно ги последвали първите копитни, хищни и зайцеподобни бозайници. Най-късно, преди не повече от 25 милиона години, се появили първите хоботни, а почти заедно с тях и първите маймуни. Малко по малко започнала и еволюцията на висшите (човекоподобни) маймуни, която продължила десетина милиони години и накрая довела до появата на тяхната най-висша форма — Човекът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here