Обича ли шимпанзето да танцува

940

Танцува ли шимпанзето

Шимпанзето живее както по дърветата, така и по земята. То почти винаги ходи за по-сигурно на четирите си крайника. На земята рядко се движи на два крака. Предпочита определени и отъпкани от него пътеки. Търсенето на храна обикновено се придружава от силни крясъци, като най-много крещят малките и мъжките. След като се наяде, може да спи половин денонощие.

Шимпанзетата живеят на групи от две-три до няколко десетки. Когато такива по-големи групи се срещат в гората, започва „маймунският карнавал“. Всички се покатерват по дърветата, започват лудо да скачат и се премятат, издавайки диви крясъци. И всичко това се върши без някаква зла умисъл.

Още по-интересни са танците на шимпанзето. Ако намери някое кухо дърво, то започва със страст да удря и барабани по него. После скача върху този естествен тъпан, удря по него с крака и „танцува“. По време на дъжд мъжките обичат да изпълняват един друг странен танц. Те хващат с ръка ствола на някое дърво и с бясна бързина започват да обикалят около него. Не липсват, разбира се, и зрители: женските и малките шимпанзета се покачват по околните дървета и с голям интерес наблюдават това интересно явление.

В международната „Червена книга“ е вписано името както на шимпанзето-джудже, така и на обикновеното шимпанзе. Първото живее в един доста ограничен по площ район, разположен на юг от река Конго. Един екземпляр от тази маймуна е бил уловен в края на миналото столетие, а научно е описана през 1929 г. В зоопарковете днес живеят не повече от двадесетина екземпляра. Шимпанзето-дужудже има много спокоен характер, тих глас и никога не хапе, ако не е силно раздразнено. В домашни условия е много кратко и мило животно.

Шимпанзето

Обикновеното шимпанзе е също поставено неотдавна под закрила, защото е установено, вече неговото непрекъснато намаляване. Главна причина за това е непрекъснатото изсичане на девствените африкански гори, а също унищожаването му от човека като опитно животно за медицински цели или просто за храна от африканското население.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here