Най-скокливата жаба която се среща у нас

654

Най-скокливата жаба в България

Нейният скок е великолепно зрелище за зоолози и за спортисти. Не е ли постижение да скочиш 25 пъти дължината на собствено то си тяло?

Понякога из нашите гори и то както в планините, така и в равнините, може да се види жаба, която се спасява от преследване чрез големи скокове. Има я още в обрасли с храсти хълмисти места и сред горските поляни. По окраска тази жаба наподобява планинската водна жаба, но задните й крака са значително по-дълги, а главата й отпред е много по-заострена. Това е горската дългокрака жаба. Тя е разпространена из цялата страна, като в планините се среща докъм 1800 м надморска височина. Тази жаба не е привързана много към водата. В нея тя навлиза само напролет, когато е сезонът за размножаване, а през останалото топло време на годината обитава сушата.

Горска дългокрака жаба

Понякога горската дългокрака жаба се среща далеч от всякакви водоеми, дори в сухи и редки гори, където други жаби трудно биха могли да живеят. Зимата тя прекарва заровена в тинята по дъното на водоемите. Горската дългокрака жаба излиза на лов обикновено привечер, но във влажни места е активна и през деня.

Тя се храни с насекоми, най-вече с бръмбари, не се отказва и от паяци, охлюви и други безгръбначни животни. Храната си лови почти изключително на сушата и само рядко в стомаха й се откриват живеещи във водата насекомни ларви или рачета. Измежду всички нашенски жаби горската дългокрака жаба е най-скоклива. Обикновено тя скача на 1 — 1,5 м дължина и до 1 м на височина, но когато е преследвана, може да прави скокове даже до три метра!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here