Може ли посумът да лети

576

Възможно ли е посумът да лети

Гигантският торбест летец бил описан още през 1789 г. в доклада за пътешествието на губернатора Фиал към Ботаническия залив — първа то британска наказателна коло- «ал. където е разположен днешния многомилионен град Сидни. „Кожата му е тъй прекрасна и навярно ще стане ценен износен артикул, ако тези животни може да се стрелят по-често“ — писал тогава авторът, За щастие кожухарите били на друго мнение. Както торбестите катерици, така и гигантските торбести летци не могат да се обработват. Ако не беше така, навярно много от тях нямаше да оцелеят.

(Б. Гжимек, 1966 г.)

В крайморските евкалиптови гори на Изгочна Австралия се срещат няколко вида посуми, които могат да връхлитат от дърво на дърво. По-едрите от тях на пръв поглед приличат на едри тъмни катерици, с блестящи очи и два пъти по-дълга от тялото им опашка. Цялото им тяло е покрито с гъста и пухкава козина, а отстрани има широка кожена ципа Когато реши да отскочи до някое съседно дърво, летящият посум скача бързо от клона и разперва широко встрани крачката си. В този момент кожената ципа се разпъва и превръща в миниатюрен парашут. Това дава възможност на посума да планира леко и грациозно във въздуха, докато достигне исканата цел. Максималното разстояние, което този акробат може да прелети наведнъж е до стотина метра. За кратко време той може да извърши въздушно пътешествие на стотици метри от мястото, където е бил преди това.

Посумът

Големите летящи посуми са вегетарианци. Любима храна са младите фиданки и особено цветовете на евкалиптови дървета. По-дребните видове обичат да разнообразяват менюто си, освен с нектар от цветовете или плодовете на различните растения, но и с различни дребни насекоми, главно мравки и термити. И едните, и другите, обаче, имат една обща черта: строят по високите дървета кръгли гнезда от листа, лико или кора на евкалиптите. Там през деня те спят, а вечер излизат на лов и разходка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here