Къде живеят прилепите

978

Къде се срещат прилепите

Рядко човек може да види отблизо прилепи. Причината е не в тяхната рядкост, а в нощния им начин на живот и в трудно достъпните им убежища. Прилепите използуват като жилище тавани, камбанарии, минни галерии, хралупи на дървета и най-често пещери. Всеки, който е посетил пещера, обитавана от прилепи, дълго си спомня за видяното там необикновено и странно зрелище. Ето как академик Иван Буреш описва едно такова посещение:

През един широк отвор вие влизате в обширна тъмна пещера. Няколко дебели каменни колони подпират не много високия, но грамаден пещерен свод. А по него висят с главата надолу хиляди големи и малки прилепи. На някои места по тавана намираме тия прилепи така натрупани един до друг, че те представляват нещо като огромна слънчогледова пита. Ако хвърлим нагоре някакъв предмет и подплашим прилепите, те със стотици се разхвърчават из пещерата, докосват се даже с меките си крилца до вашето лице, а образувалият се от техните криле вятър гаси вашите лампи. С остри писъци те постепенно се изпокриват из пещерните дълбочини.

В нашата страна живеят около 25 вида прилепи. Неслучайно ги наричат вечерни или нощни пилета. Прилепите са единствените наши летящи бозайници. Те използуват като летателен орган видоизменените си крайници, които са съединени помежду си и опашката с тънка кожеста ципа. Летежът им се подпомага от дребното и леко тяло, нежните тънки костици и от изключително силната мускулатура.

прилеп

Когато са в покой, прилепите се захващат с нокти за някоя пукнатина и увисват с главата надолу. В тази поза те приличат на тъмни висящи круши. Решат ли да полетят, те отпускат ноктите си, разперват бързо дългите си крила и политат, без какъвто и да е шум.

Прилепите обикновено излитат от своите убежища след залез. През горещите летни месеци техните най-чести убежища са хладните и тъмни пещери, а през зимата пак там те се струпват един до друг и заспиват зимен сън.

3 КОМЕНТАРИ

  1. В Обединеното кралство всички прилепи са защитени със Законите за дивата природа и природата и при най-малкото обезпокояване на прилепа или на мястото, където той спи, може да последва солидна глоба.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here