Коя жаба се катери по дърветата

409

Знаете ли коя жаба се катери по дърветата

Друга наша дребна жаба е дървесницата. Това име и е дадено, защото тя прекарва по-голяма част от живота си по дърветата и храстите. Пръстите на краката на дървесницата са разширени накрая като дискчета, които са лепкави. Благодарение на това тази жаба може отлично да се катери. Тя е изобщо много пъргава, скача по-добре от водните жаби и малко им отстъпва в умението си да плува. Окраската на дървесницата може бързо да се мени. Гръбната й страна е най-често яркозелена, а коремът жълтеникавокфяв. Когато се е притаила сред зелените листа на дърво или храст, трудно може да бъде забелязана.

Повечето време от годината дървесницата прекарва на сушата, а само напролет, през размножителния период, навлиза за по-дълго време в някой водоем. Тази малка, красиво оцветена жаба е разпространена из цяла България, като в планините се среща докъм 1300 м надморска височина. Тя не се изкачва по-високо от горната граница на буковите гори, а в иглолистните гори се среща рядко. Най-често я има във влажни широколистни гори. Дървесницата не е страхлива и може да се наблюдава от съвсем близко разстояние. Едва когато бъде докосната, тя бърза да се отдалечи чрез скокове. Най-активна е при здрач, когато тръгва на лов. Дървесницата се храни почти изключително с дребни сухоземни безгръбначни животни, най-вече с бръмбари, гъсеници и мравки.

Дървесница

Както през деня, така и през нощта, понякога дори от високи дървета, може да се чуе едно доста силно квакане, наподобяващо донякъде крякането на патица. Това е гласът на дървесницата. Трудно е да се повярва, че една толкова дребна жаба може да издава такива силни звуци. Когато мъжката дървесница квака, кожата на гушката й силно се издува и действува като резонаторен мехур, който усилва звуците.

Зимата дървесницата прекарва на сушата, скрита в някоя хралупа, под нападали листа, камъни или заровена в тинята на водоем.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here