Коя е най-разпространената жаба в България

1156

Най-разпространената жаба в България

През летните месеци почти навсякъде, където има водоеми със стояща вода или из бавно течащи реки и потопи, може да видите жаби. Гръбната им страна е зелено до кафяво оцветена, като понякога по нея има тъмни петна или пък по средата на гърба минава светла линия. Коремната страна на тялото е белезникавосива, често с тъмни петънца. Денем жабите се виждат по брега или във водата, а нощем може да се чуе оглушителният им „концерт“. Тези жаби спадат към вида голяма водна жаба. Това е най-разпространената нашенска жаба, която се среща почти из цялата страна. Няма я само в най-високите части на планините, защото този вид рядко се изкачва над 1200 м надморска височина.

Голямата водна жаба е тясно привързана към водата и никога не се отдалечава много от нея. Тя ловува както денем, така и нощем и се храни със сухоземни и водни животни. Нейна плячка стават най-често насекоми, по-рядко паяци, охлюви и други безгръбначни животни, но тя не се отказва и от рибки, дребни птички или мишки.

Виждали ли сте как от двете страни на главата на някоя квакаща жаба се издуват сивочерни мехури? Това са резонаторни мехури. Те се намират зад ъглите на устата и усилват звуците, които мъжката издава.

Водна жаба

В същите водоеми, където има големи водни жаби, се срещат и техните попови лъжички. В по-големите и дълбоки водни басейни те се държат обикновено близо до брега, там, където водата е по-топла. Поповите лъжички се хранят само през деня, като ядат най-вече водорасли. Нощем те се крият дод камъните по дъното на водоема или сред водната растителност. Отначало поповите лъжички имат само опашка, а нямат крака. След като развитието им напредне, постепенно израстват най-напред задни, а след това и предни крака. Заедно с това опашката им започва да се скъсява. След като хрилете изчезнат и се развият белите дробове и някои други органи, поповите лъжички се превръщат в малки жабчета. Те все още имат къса опашка, която по-късно изчезва.

Наесен, когато времето се застуди, големите водни жаби престават да се хранят и се заравят в тинята по дъното на водоема. Там те прекарват зимата във вцепенено състояние. През това време температурата на тялото им е значително понижена, а жизнените процеси са силно намалени. Напролет, когато времето отново се затопли, жабите прекратяват зимния си сън.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here