Космати носорози

595

Космати носорози wooly rhino

Преди около 50 млн. години през еоцен някои животни, ограничени днес главно в тропичните райони, населявали и Европа. Отнася се за носорозите, които били многобройни в Северното полукълбо през следващия период (олигоцен). По-късно те се разпространили в Африка и тропичните райони на Азия. Те населявали Европа през епохата, когато прадедите ни обитавали пещерите. Северноамериканските им сродници обаче из¬чезнали още през плиоцен. В Монголия палеонтолозите открили костни останки на един от най-едрите бозайници, живели на Земята — балухитерия. Той се различавал от носорозите по това, че нямал рога, но принадлежал към тяхното семейство. Това гигантско животно било твърде несъразмерно с малката си глава и дългата си шия. Било високо 4 м и огромното му тяло се поддържало от крака само с три пръста. Балухитерият живял от олигоцен до миоцен, т.е. в продължение на около 15 млн. години. Екземплярът, намерен в Монголия, е най-големият, защото само черепът му бил дълъг 1 м. Друг по-малък екземпляр произхожда от Балохистан (т.е. Белуджистан, област между Иран и Пакистан, бел. рец.). Малката по размер глава на това животно се обяснява със слабите шийни прешлени, които вероятно не са могли да поддържат тежестта на големия череп.

Космати носорози

Ледниците настъпват и се оттеглят. Големите заледявания са следвали едно след друго в Европа. Азия и Северна Америка в продължение на 1,5 млн. г. пр. н. е. и преди около 13 000 години те се отдръпнали от Европа. Заледявани¬ята били прекъсвани от периоди, наречени междуледникови, всеки от които траел от 50 000 до 200 000 години. По време на заледяванията студът властвувал над по-голямата част от Северното полукълбо. През този именно дълъг период живели косматите носорози смесени с тополи и брези, заемащи огромни пространства. На границата на ледниците растителността се ограничавала с нискостъблени дървета, лишеи, мъхове, житни треви и др.

Средата, където живели косматите носорози, прилича на природата, която се среща днес в тайгата и тундрата на север от безкрайните сибирски и канадски гори.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here