Колко хитра е лисицата

1007

Хитра ли е лисицата

Неслучайно народната мъдрост у нас е създала поговорките:

Хитър като лисица.

Лисица дваж в капан не влиза.

Знае лисицата какъв огън прескача.

Когато лисицата ти се вижда най-мирна, пази си кокошките.

Настане ли лято и за лисана идват по-добри дни. По полето, където кипи буйно плодородие, тя се разполага както си ще. И денем, и нощем дебне. Лови какво ли не. В лакомата й уста попадат малки зайчета, яребици, и пъдпъдъци, да не говорим за полските мишки. Нахрани ли се, отива да се подслади със сладки круши или грозде.

За всяка плячка лисана има отделен метод за ловуване. В редки случаи, когато реши някоя заран да закуси с речен рак, тя отива до близкия извор, кляка, потопява във водата рунтавата си опашка и примамва с нея някой рак. Накрая той се хваща на въдицата и закуската е сигурна. Ако реши да си хапне малко медец — хайде към съседната хралупа с диви пчели. Без да се колебае бърка вътре с лапа и ближе сладкия мед. Когато разярените пчели излязат навън да видят кой е този натрапник, тя кротко стои, докато цялата не я накацат, после се търкулва на земята, изпомачква ги и ги излапва една по една.

Лисицата

Реши ли пък да хване заек — даже дупка копае. Рие с лапи пръстта, рие и накрая ляга вътре да чака. Премине заек, премине друг, трети. Тя все чака. Зайците са спокойни, леко подскачат и играят. Точно тогава като куршум изхвърлена нашата хитруша прави скок и сграбчва един заек. Пак победа!

Когато ловците я гонят, нейните измами нямат граница. Застигнат ли я кучетата, тя се вмъква в някой храсталак и там се крие. Ако не успее да се скрие, ляга и на мъртва се преструва.

Удължената муцуна и хитрата физиономия веднага ни напомнят, че лисицата е любим герой на много народ ни приказки, ба ни, ловни случки и небивалици.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here