Колко са големи рогата на елена

742

Размер на рогата на елена

Само мъжкият елен, наричан рогач, е удостоен с честта да носи рога. Женският елен, който се нарича кошута, няма такава украса.

Израстването на рогата е резултат на едно своеобразно костно-кожно излъчване. Те са ‘плътни рогови образувания, закрепени върху малки костни израстъци на челните кости от черепа. Рогата за първи път порастват при малките рогачи още когато те са на две години. От края на февруари до началото на април те за първи път падат. Това опадване на рогата после се повтаря периодично всяка година и то все по същото време. Оголените предни кости веднага се покриват с желатиноподобно вещество, което на въздуха Бързо се втвърдява. Тази все още мека материя на бъдещите твърди рота се покрива отгоре с мъхеста ципа. Израстването на новите рога завършва след два-три месеца. За да ги освободи от мъхестата обвивка, рогачът ги търка продължително в котата на дърветата, от което потъмняват.

Рогата опадват всяка година към края на зимата. До новия турннрен сезон между елените-съперници те ще са по-раснали още по-мощни, по-големи и по-разклонени.

Преди две хилядолетия елените са били изключително многобройни в България. По думите на древногръцкия историк Ксенофонт (V—VI век пр. н.е.) огромни стада от тези животни са бродили из Пирин и са били главният източник на храна за местното население.

През и след последните войни безразборният лов у нас намали силно неговата численост. През последното десетилетие започна отново реаклиматизацията му и днес вече има не по-малко от 10 000 елена. Много от тях живеят и се размножават в държавните ни ловни стопанства.

Рогата при тригодишните рогачи израстват вече с два клона на върха. След всяко годишно опадване те израстват с по още един клон. Това продължава до 8-годишна възраст, след което разклонението вече не зависи от възрастта. При най-старите рогачи рогата престават да се сменят всяка година и нерядко те умират с тях на главата.

Елена

Най-големите рекордни размери на рогата при благородния елен достигат до метър и шестдесет сантиметра на дължина и до седемдесет килограма. Максималното число на клоновете може да достигне до тридесет и три на всеки рог.

Най-добре развитите еленови рога (но не и най-големите и най-тежки) са широки, дебели и са украсени с разнообразни перли и шипове. Тези ловни трофеи имат голяма стойност и се излагат на различни изложби.

Световният рекорд на такъв трофей принадлежеше доскоро на България и бе на елен от едно ловно стопанство в Силистренски окръг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here