Колко са големи най-дребните костенурки

438

Научете какви са размерите на най-дребните костенурки

Една от тях е пенсилванската костенурка, която е твърде интересно животно. Нейната бронирана защита е достигнала до съвършенство, защото предният и задният дял на долната част на черупката й са подвижни и могат да закриват напълно отворите на корубата. Тази дребна костенурка се среща в източната част на САЩ. Дължината на нейната овална и невисока черупка е най-много 12 см. Пенсилванската костенурка се е приспособила да живее в реки, езера, блата, но предпочита най-вече плитки заливчета с бавно течаща вода и обилна растителност. Храната си — различни мекотели, членестоноги и рибки, тя лови, като пълзи по дъното на водоема. През юни женската костенурка снася от 2 до 5 яйца в изровена от нея ямичка на сушата или пък направо в някоя вдлъбнатина под корен на дърво или под дънер.

Защо ли й е по-трябвало на кожестата костенурка да излиза на сушата след като там е така уязвима. Като всяка майка и тя всеотдайно се грижи за сигурността на поколението си. След като снесе яйцата, тя ги заравя в пясъка и пак продължава скитническия си живот.

Мини костенурки

Лилипутите между костенурките достигат до 10—12 см дължина.

Още по-дребна е голямоглавата тинеста костенурка, която се среща в Югоизточно Мексико. Черупката на това малко влечуго има твърде характерно устройство. Коремната част на корубата, която е къса и тясна, е съединена с горната й половина чрез кожеста връзка. На дължина голямоглавата тинеста костенурка достига до 10 см. Тя живее в реки, езера и блата, като се храни с различни безгръбначни животни и някои рибки. Името си носи поради това, че главата й е относително голяма, докато опашката й, напротив, е твърде малка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here