Колко ловка е маймуната – паяк

764

Маймуната – паяк е много бързо и ловко животно

От Мексико до Бразилия се среща една интересна маймуна. Нейното тяло, крайниците и особено опашката са така дълги, че неслучайно е наречена маймуна-паяк. Като паяк, но без паяжина, тя виси във въздуха. Това става благодарение на нейната дълга и много здрава опашка. Достатъчно е тази опашка да се обвие около някой клон и маймуната свободно увисва в пространството. Това, което другите маймуни правят с предните и задните крайници, тази маймуна осъществява само с помощта на опашката си. С нея тя се хваща по клоните, с нея може да къса и слага в устата си даже малки плодове, цветни пъпки или насекоми. Когато ходи по земята на четирите си крайника, опашката й служи да запазва равновесие. Може да скача от дърво на дърво на разстояние до десет метра. Ако разстоянието е по-голямо, например над река или пропаст, тя пак знае начин да го преодолее. Ето как очевидец описва прилаганата при такива случаи тактика.

Една маймуна провеси надолу опашката си и я обви около главата на друга. По такъв начин пет последователи маймуни образуваха жива верига. После разлюляха веригата напред и назад, докато най-долната маймуна, прехвърляна като на люлка през горската поляна, не достигна до срещуположното дърво и не се хвана за него. Другите маймуни, включително две майки с деца на гърба, преминаха по моста. Тогава първата маймуна, образуваща моста, се отпусна от клона и цялата жива верига полетя към новото дърво. Там маймуните се разделиха и всяка пое своя път. За всичко това им беше необходимо по-малко време, отколкото на мен, за да разкажа това.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here