Колко е грижовна майката пипа

656

Пипа Pipa Pipa

Из водните басейни на джунглите в северната част на Южна Америка живее едра жаба с доста уродлива външност. Четириъгълно тяло, плоско, неотделена от туловището глава, малки и тънки крайници, заострена уста и дребни очички — това е пилата или суринамската жаба. Неслучайно тя се счита за едно от най-чудноватите земноводни. Пипата, за разлика от жабата-ковач и филомедузата, не строи гнезда за своите попови лъжички. Нейният широк и плосък гръб замества гнездото. Когато пипата-майка снесе около стотина яйца, бащата внимателно ги пренася на майчиния гръб. Скоро след това кожата й започва бързо да набъбва така, че не след дълго всяко яйце се оказва затворено в малка шестоъгълна килийка. Гърбът на пипата-майка заприличва на пчелна пита.

Почти три месеца майката-пипа прекарва с цялото си бъдещо домочадие на гърба. През това време от яйцата се излюпват поповите лъжички, които по-късно се превръщат в жабчета. Всичко това става в малките килийки-джобчета върху майчиния гръб. Ето как Джералд Даръл описва излизането на малките жабчета:

„На следващата сутрин, когато погледнах към пипата, забелязах необикновено оживление в джобчетата: под различни ъгли стърчаха мънички предни и задни лапи, размахваха се неуверено във въздуха, после бързо се прибираха обратно. Веднъж зърнах едно новородено жабче. То бе подало глава и предни лапи от своето джобче. Сетне започна да огъва телцето си като риба, да мята глава от една страна на друга, при което тялото му полека-лека се измъкваше от джобчето… След малко то лежеше вече изтощено върху гърба на майка си. Сега само задните му лапи остава¬ха все още скрити в издълбаната, като че ли от шарка дупка, служила му толкова време за бебешка люлка. После то пропълзя по разядения гръб на своята майка, хлъзна се във водата и замря върху нейната повърхност — във вселената се появи нова частица живот.“

Пипата има и още една забележителност: тя няма език.

Пипата обитава водите на Амазонка. Може да достигне до 20 см дължина от муцуната до края на гърба. Сплеснатото й правоъгълно тяло завършва отпред с триъгълна муцуна. Пипата има тънки предни крачка с тънки и дълги пръсти. Задните крачета са здрави и дълги, а между пръстите има ципа.

Пипа

През любовния период гръбната кожа на женската пипа се удебелява и се образуват множество ямички. След като мъжкият постави в тях яйцата, преградките между килийките още повече се удебеляват и накрая се покриват с рогови капачета. Женската представлява любопитно зрелище с издутия си гръб.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here