Колко голям е слонът

1143

Какви са реалните размери на слонът

Тръгнахме със Сасите напред. Стараехме се да се движим колкото е възможно по-безшумно. Вятърът беше постоянен и в наша полза. Напредвахме бавно сред високите стебла. Шум от прекършване на бамбуково стебло наруши тишината. Слонът беше точно пред нас. Хоботът му се издигна над бамбуковите стебла и свлече надолу един сочен върхар. Навлязохме навътре в гората и гъстата растителност спираше вятъра. Тогава видях слона на не повече от петнадесет метра пред мен. Чувах как дъвче бамбуковите филизи, които хоботът му вдигаше до устата като конвейер. Изведнъж слонът ни видя. Той не побягна като предишния ден. Без ни най-малко колебание или предупреждение той се извърна и ни нападна.

Не много приятно е било положението на този ловец, нападнат от слон в Африка. Слонът е най-едрият сухоземен бозайник на земята. Огромното му туловище достига почти четири метра на височина и тежи до седем тона. Ако такъв гигант нападне даже въоръжен човек, спасение трудно може да се намери.

За да се разбере още по-нагледно колко голям е слонът, ето няколко цифри за този гигант. Сърцето му тежи до двадесет килограма, хоботът — 120 килограма, кожата — 1000 килограма и само ушите още 80 килограма. Слончетата се раждат от 80 до 150 килограма. Дневно възрастен слон изяжда до 300 килограма растителна храна и изпива по 90 — 130 литра вода.

Тромав ли е слонът

Слоновете живеят предимно на стада. Те наброяват по няколко, а много по-рядко стотици екземпляри. Всяко стадо е като една сговорна дружина. Често слоновете си помагат един на друг. По-възрастните никога не изоставят децата и ожесточено ги защитават при опасност. Болните или ранени също никога не остават сами, а мъртвите ги покриват с клони.

Слонът

Огромното телосложение прави слона бавно подвижен. Той е спокойно животно. Поради силата си няма неприятели, освен човека. Всички животни, включително хищният лъв и раздразнителният носорог, отбягват неговия път. Въпреки тромавото си тяло слонът при нужда е много пъргав. С извънредно остро¬то си обоняние той усеща отдалече приближаването на всяко животно. Даже легнал и заспал, при опасност скача мигновено на крака. Когато е подплашен и бяга или реши да атакува, той тича много бързо, а на къси разстояния бяга даже със скорост до 30 км/час.

Огромната тежина не позволява на този гигант да прескача даже еднометрово препятствие. В замяна на това той е отличен катерач. Нерядко по високите склонове на Хималаите, там откъдето започват вечните снегове, могат да се видят слонове.

Слонът не е добър плувец, въпреки че изпитва голямо удоволствие да се къпе при всеки удобен случай. Къпането е особено приятно развлечение за малките слончета. С часове те могат да си играят във вода.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here