Кои са джуджетата сред опашатите земноводни

674

Кои са най-малките създания сред опашатите земноводни

И разредът на опашатите земноводни си има своите лилипути. Само че най-дребните опашати земноводни са все пак значително по-едри от най-малките жаби. Това са някои видове измежду лишените от бели дробове саламандри, които зоолозите обединяват в семейство Плетодонткде. Тези земноводни са изгубили белите си дробове, тъй като повечето от тях са се приспособили да живеят във вода, най-вече из планинските ручеи. Някои представители на семейството обаче вторично отново са минали към живот върху сушата.

Един вид между тях е малката саламандра. Както подсказва името, тя е едно от най-дребните опашати земноводни. Тялото на това животинче е дълго само 5—6 см. То живее в някои гори на щатите Вирджиния и Северна Каролина в САЩ, където се крие между опадалите листа на дърветата. Неговото кафявобронзово телце така добре се слива с окръжаващата го среда, че е трудно човек да го забележи.

Малко по-едра от малката саламандра е саламандрата-джудже. Нейното тяло достига до 7 см дължина, като повече от половината от нея се пада на опашката. Това малко земноводно се среща в югоизточната част на САЩ. Времето от декември до февруари саламандрата-джудже прекарва във водата, а през пролетта, лятото и есента тя живее по бреговете на някоя река в заблатена гора.

Малката саламандра, за разлика от по-едрите си роднини, прекарва целия си живот вън от водата. Тя е доста пъргава и ловка, а понякога даже прави и малки скокове. Саламандрата- джудже обитава най-често плитки блата, мочурливи места около извори и торфища. Нейните ларви имат гребеновиден израстък на гърба.

Саламандра

Този североамерикански дъждовник спада към най-примитивните представители на бездробните саламандри. Североамериканските рибари при риболов често използват за стръв и планинския дъждовник.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here