Кого наричат Матамата

866

Матамата

Чудновати представители има не само сред земноводните, но и сред влечугите. Такава е ресничестата костенурка или както още я наричат матамата.

Да се открие и види тази половинметрова костенурка из водоемите в североизточната половина на Южна Америка е много трудно. Това е не защото тя се среща рядко, а поради нейната причудлива външност. Коруба, назъбена по краищата и покрита отгоре с множество конусовидни издутини, безформена глава с удължен нос и още по-дълга шия. покрити целите с висящи кожени израстъци, подобни на бакенбарди или дълги парцалчета — това е портретът на тази „красавица“. Няма по-грозна от нея. Видът й на пръв поглед е силно отблъскващ, въпреки че в действителност тя е едно много интересно и даже забавно животно.

Ако погледнем отпред матамата, нейната глава много малко се отличава от миниатюрен съвременен танк. Долната полукръгла челюст е мека и гъвкава, без вроговен и режещ твърд край, който е характерен за всички останали костенурки. Поради това матамата няма възможност като тях да хване, да задържи и да откъсне част от плячката. За да улови жертвата си, тя прилага един доста оригинален и неповторим метод. Ляга неподвижно на дъното, протяга напред глава и така замаскирана чака да премине наблизо някоя непредпазлива рибка. Тя се приближава, и то най-вече привлечена от мърдащите кожни бакембарди. Тогава за матамата не остава нищо друго, освен да отвори мълниеносно широката си уста и да разшири докрай гърлото си.

Матамата

Образуваният вакуум всмуква силно голямо количество вода и, разбира се, заедно с“ нея и очакваната плячка. След малко идва втора рибка, после трета и така, докато стомахът на матамата не се изпълни докрай. А този стомах е капризен: той търпи само жива плячка—раче, земноводно или рибка. Ако случайно погълне мъртва плячка, тя тутакси я изхвърля обратно навън. При тази костенурка информацията за търсената храна се получава не от очите и устата, а единствено от стомаха.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here