Кога е открит протея

917

Къде и кога е открит протея

През 1680 година в Любляна била отпечатана трилогията .Природата на Крайна от австрийския пътешественик Йоан Валвазор. В един от томовете е разказана следната интересна легенда: „В дълбините на един карстов извор до Любляна живял крилат змей. Като господар на извора той пазел водата и позволявал тя да тече само от време на време. Веднъж един рибар, който ловял пъстърва в извора, счу¬пил по невнимание няколко красиви сталактити в близката пещера. И неочаквано се зачул глух подземен тътен, водата от извора изригнала и изхвърлила нагоре едно „малко змейче“, подобно на гущер“.

Тази история звучи напълно като легенда и затова никой от тогавашните природоизпитатели не обърнал внимание на нея. Едва когато през 1761 година в пещерите около Триест бил открит „гущер, бял като сняг, с четири къси крачета“, легендата рухнала. Откритото земноводно било описано в едно научно списание от италиански зоолог и получило името пещерен протей.

Това е единственото досега напълно сляпо земноводно животно, което живее в Европа. До днес то е открито в редица пещери и извори покрай Адриатическото крайбрежие на Италия и Югославия. Най-често обаче може да се види в многобройните водни пещери около малкия град Постойна. Неговото змиорковидно тяло е дълго до тридесетина сантиметра, има два чифта къси крачета, които почти са изгубили двигателната си служба, има външни хриле и е напълно сляпо. На протея не са нужни очи, защото живее под земята сред вечния мрак. Това е причина тялото му да е жълто-бяло или розово. При липсата на зрение протеят се ориентира в тъмнината чрез отлично развитото си обоняние и осезание.

Какво е характерно за протея?

За разлика от повечето земноводни пещерният протей живее само във водата. При естествени условия той диша с помощта на дългите си и силно разклонени хриле, които поемат разтворения във водата кислород. Ако бъде оставен на сухо, протеят може да диша само няколко часа атмосферен въздух и после умира. Освен чрез хрилете неговото дишане се подпомага от белия дроб и от тънката кожа.
Протеят е почти напълно лишен от пигменти в кожата, а розовият оттенък се дължи най-вече на прозиращите през тънката кожа кръвоносни съдове. Ако бъде отглеждан в аквариум и осветяван с изкуствена светлина, тялото на протея започва постепенно да потъмнява, като при мъжките това става по-бързо.

Пещерният протей е едно от животните, които издържат най-дълго без храна. При него това може да продължи даже до 5 години! Причината се крие в оскъдните органични ресурси, които има в подземните води. Там, сред вечния мрак, негова плячка стават някои други по-дребни и също слепи подземни обитатели — червеи, ракообразни, охлюви, насекоми.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here