Кенгуруто – най-голямото животно в Австралия

961

Кенгуруто е най-едрото животно в Австралия

Първия път, когато видях голямото сиво кенгуру, беше наистина нещо необикновено. Вървях с местен фермер, придружен от кучето си. Кафявочервената почва между дърветата изглеждаше безлюдна, когато изведнъж кучето излая и подгони около двеста кенгура, скрити в храсталака. Някои застанаха на задните си крака и се подпираха наклонени на опашката си, готови да отскочат. Други се повдигнаха на задните си крака, като че ли току-що се бяха събудили. Очите им бяха обърнати по посока на кучешкия лай, а ушите им непрекъснато се движеха, за да доловят и най-малкия шум. Кучето наново залая. Едно кенгуру хукна и останалите на отделни групи го последваха. Само един стар мъжки гигант не отстъпи нито крачка. След като видя, обаче, че никаква опасност не заплашва вече неговите събратя, той също се обърна и бавно се отдалечи.

Така очевидец описва срещата си с най-голямото животно в Австралия. Неговият ръст достига до 3 метра с опашката, а теглото до 90 кг. Черната му опашка е дебела, много здрава и служи за допълнителна опора, когато то стои на задните си крака. Любимо негово място са влажните ливади сред евкалиптовите гори, поради което го наричат и горско кенгуру. Когато слънцето силно припича, то ляга на сянка под храстите или сред висока трева. Там цветът му се слива с околната среда и то става незабележимо. Мъжките имат високи „спортни“ качества. Подплашени, те правят скокове до почти 14 метра на дължина и 3 метра на височина. Често застават един срещу друг и настървено се боксират с предните си крака.

Кенгуруто

Когато е застрашено от някаква пряка опасност, сивото кенгуру се хвърля във водата и там се спасява от враговете. Ако трябва да се защитава, смело приема боя. Подпира се с гръб на някое дърво и като залъгва неприятеля си с малките предни лапи, ненадейно му нанася страшен удар със задните крака. Такъв бомбен удар може да изтърбуши куче и да смаже костите на човек.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here