Как ходи на лов лъвът

671

Научете как ловува лъвът

Храна на лъва са зебрите, младите слонове, носорози и хипопотами, както и бързоногите антилопи. Тях той причаква вечер, когато отиват на водопой. В тихата и спокойна тропична привечер всичко е някак необикновено тържествено. Не се поклащат нито перестите листа на стройните палми, нито високата и гъста трева. Никакъв звук не нарушава околностите на малкото езеро, към което бавно и страхливо пристъпят кротките антилопи. Нищо подозрително не се забелязва и в околната горичка. Едва когато първите от тях навеждат глави, за да утолят обхваналата ги жажда, черна сянка с гигантски скок се хвърля и мълниеносно грабва една от тях.

Великолепна и едновременно страшна гледка представлява нападащ сред равнината лъв. Ако е далеч от своята плячка, той бяга след нея и едва след като я наближи се впуска в бърз галоп. Бързината, с която връхлита върху нея, е тази на бързо движещ се автомобил. Още с първия скок той достига тази скорост и ако е близо до нея, спасение няма. Най-страшното оръжие на нападащия лъв са ноктите от вътрешната страна на предните лапи. Дълги, остри и изключително здрави, те мигновено разкъсват и най-здравата кожа. Има достоверни случаи за силата и пъргавината на това животно, които звучат почти невероятно. То може да прескочи няколко-метрова ограда, да грабне цяло говедо и захапало го с уста, отново да прескочи същата ограда.

Лъвът

Лъвът е изчезнал от Балканския п-ов в началото на днешното хилядолетие. В други места из Европа обаче той се е запазил чак до X век.

В Азия отделни екземпляри се срещат още в Турция и Иран, а в една област на Индия живеят около 200 броя. Повече лъвовете са в Африка, въпреки че всяка година тяхното число намалява. Най-много ги има в националните паркове, които са под строг контрол. И абсолютна истина е, че много млади африканци днес виждат лъв за първи път в някоя зоологическа градина и то на друг континент.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here