Какво животно е посумът

388

Какво животно е посумът

В австралийските гори живее една интересна група от тридесетина вида торбести животни, наречени посуми (кускуси). Всички те са близки роднини на коалата, въпреки че по външен вид не приличат на нея. Ето как един очевидец описва срещата си с едно от тях:

Наближаваше един часа след полунощ. Боб спря на мястото и насочи лъча на своето фенерче към група млади евкалипти пред нас. Светлината неочаквано спря върху някаква точка и ние зърнахме пълничък и пухкав торбест посум, клекнал невъзмутимо на една клонка близо пред нас. Зверчето стоеше с едната си страна към нас и мигаше с огромните си тъмни очи, като че ли искаше да покаже, че силната светлина му пречи. След малко то се опита да седне върху клончето и да приглади мустачки, обаче клончето се оказа много тясно, то се подхлъзна, но успя да се залови с предните лапи за него. Животното увисни и се помъчи да се хване със задните лапи за клончето, също като шишкав крайно неопитен акробат, който се упражнява за първи път на трапец. В края на краищата то успя да се изкачи горе, отдъхна си малко и тръгна бавно и замислено надолу по кжшчето. После, без каквото и да е предупреждение, с необикновена за асмата закръгленост бързина скочи, прелетя около мс метра във въздуха и падна леко като перце на друго клонче.

При скок този посум изнася тялото си напред, докато ноктите на задните му крачка все още се държат за ръбовете на листата и още във въздуха разперва предните си лапички.

Посум

Два представителя на многообразните австралийски посуми са записани в международната „Червена книга“. Това са посумът-катерица и люспестооопашатият посум.

За първия вид се е считало, че е изчезнал завинаги от лицето на земята, докато един ден през 1961 г. не бил намерен отново в район северно от Мелбърн. По-късно още в три района на Австралия били открити единични екземпляри от това рядко животно.

От втория вид са известни досега не повече от десетина екземпляра. През деня това изключително рядко животно се крие сред скалите, а само през нощта излиза да се храни с листата на сандаловото дърво или с дребни насекоми.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here