Има ли у нас живородни гущери

913

Срещат ли се в България живородни гущери

Неслучайно един естественик бе нарекъл гущерите „деца на лятото и на жегата“. И наистина лятото е сезонът, когато пъргавите гущери пъплят по долини и равнини, из планини и покрай морския бряг. Застуди ли се времето те стават лениви, неподвижни и вече много по-трудно могат да се видят. А дойде ли краят на есента и започнат ли да прехвръкват белите снежинки, пъргавите гущери се събират на малки групи под големите камъни или в изоставеното леговище на някой бозайник и там, вцепенени и почти безжизнени, дочакват първите лъчи на пролетното слънце.

Почти всички нашенски гущери имат една характерна биологична особеност: при тях размножаването става чрез снасяне на яйца. Само три вида правят изключение в това отношение и раждат малките си живи. Един от тях е живораждащият гущер, наричан още и планински гущер, понеже обитава планините от около 1300 м надморска височина до 2900 м. Неговото до 18 см дълго тяло е с червеникавокафяв гръб, по средата на който преминава тъмна надлъжна ивица. Странично от тази ивица са разположени по две бели надлъжни ивици. Коремчето на женските е най-често жълто или бледооранжево.

Живородни гущери

Ниската температура в по-високите части на планините и нейната рязка изменчивост биха пречили за навременното излюпване на яйцата при живородния гущер. По тази причина излюпването на малките гущерчета от яйцата става в тялото на майката. Поради ограниченото място, където става излюпването, броят на яйцата е от 2 до 12. И още една интересна особеност за този нашенски гущер. Гущерчетата-зародиши получават хранителни вещества за развитието си единствено от жълтъчната материя на яйцето. След пълното си развитие зародишите разкъсват кожестата обвивка на яйцето и излизат навън. В началото тяхното тяло е почти черно, но към есента придобива цвета на родителите си.

Живораждащият гущер обитава предимно слънчевите и по-влажни горски поляни, често покрай бреговете на планинските ручеи и потоци. За разлика от другите нашенски гущери, той много обича водата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here