Земеродно рибарче

1045

Земеродно рибарче Alcedo atthis

Фотографите успяха да узнаят какво става във водата, когато земеродното рибарче се гмурне, за да улови риба с човката си, но за това им беше необходимо да използуват скорост 10 хилядни от секундата — толкова бързи са движенията на тази птица. Снимките, направени с електронен фотоапарат, показаха, че очите на рибарчето са покрити с трети клепач.

Рибарчето е обвинявано несправедливо за щетите, за които е отговорен човекът — замърсяване на водите и прекомерен риболов. Установено е, че земеродното рибарче не е причина за изчезването на нито един вид риба в реките, където живее. При това то не лови само един вид, а много видове риби. Освен това се храни и с безгръбначни животни. Едно люпило от 7 малки поглъща приблизително 1000 рибки по време на престоя си в гнездото. Така всяко птиче от начална маса 3 г нараства до 30 г, когато излита от гнездото. На 17-дневна възраст, когато апетитът им е най-голям, малките получават около 24 рибки на ден.

Най-голям враг — заледяването. В районите с умерен климат земеродното рибарче прекарва живота си край бреговете на една и съща река или на група блата. В Северна Европа обаче то често е принудено да бяга от студа, тъй като ледът му пречи да намира храна и то може да загине. Всяка двойка птици заема район от няколко километра по течението на реката и не позволява на събратята си да навлизат там по време на гнезденето. Наблюденията, направени в Белгия, показаха, че земеродното рибарче се храни предимно с дребни бели риби, с лещанки, кротушки, червеноперки, тришипи бодливки, речни главочи. Последните два вида са основната част от храната му. Младите пъстърви, налими и ларви на насекоми заемат второстепенно място. Несмилаемите части от храната се изхвърлят под формата на топчета. Те застилат гнездото, в което женската ще сне¬се яйцата си.

Земеродно рибарче

Дължина на тялото 16,5 см. Маса 35 г. Размах на крилата 26 см. Дължина на човката 4 см. Мътене 20 дена. Продължителност на живота неизвестна.

Земеродното рибарче ловува по два начина. Най-често кацва на клонче над водата, изчаква преминаването на стадо риби и се хвърля с голяма скорост към тях. При другия начин то се задържа над водата, като размахва крилата си няколко секунди. Птицата поглъща плячката си винаги с главата напред. Ако тя продължава да се мята, рибарчето предварително я зашеметява

Човката на земеродното рибарче е истински харпун и прилича на човката на чапла. Краката са мънички и служат единствено за кацане по клоните или за да се залавя за пясъка при прокопаване на убежище. Главата е твърде голяма, а опашката е много къса (дългата опашка би затруднявала птицата при гмуркане).

В края на зимата започват битките между мъжките птици съперници по границите на заетите райони от всеки мъжки. Противниците се преследват взаимно, заплашват се, падат вкопчени един в друг във водата и всеки се опитва да удави другия. Този, който пръв изгуби сили в тази ожесточена борба, напуска местността. Сбиванията престават, когато всички двойки се установят и самотните птици отлетят

С човката си земеродното рибарче прокопава тунел, дълъг от см до 1 м и с диаметър 6 см. В дъното му се намира „стаичка”, е която женската снася 2 пъти годишно по 6 или 7 кръгли бели яйца. Оперението на младите птици не е така ярко оцветено, както на възрастните.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here