Защо го наричат морски слон

1115

Морски слон

Вървяхме по една доста висока скала, като на всяка четвърт миля спирахме да огледаме дали по разположения под нас бряг няма признаци на живот. Не след дълго заобиколихме малък нос и попаднахме в залив, брегът, на който се намираше в подножието на скалата и беше осеян с огромни заоблени камъни. Избрахме си удобен камък, превърнат от природата в естествена пейка, седнахме и извадихме храната и виното.

Мари грабна бутилката… Кога¬то тапата излезе с пукот от нея, един издължен като яйце голям камък, разположен на около три метра от нас, издаде дълбока и печална въздишка, отвори две огромни, кротки, блестящи, черни като катран очи и спокойно ни погледна.

Така известният природоизпитател Джералд Даръл описва първата си среща с морски слон край южните брегове на Аржентина. Това е един вид тюлен с огромни размери. Малките са дълги около два метра, женските около четири, а мъжките и до шест метра. Най-едрите от тези гиганти тежат по три и половина то¬на. Въпреки грамадното си тяло морският слон е много мило животно. Той не изпитва никакъв страх от човека и през по-голямата част от деня прекарва в дълбок сън. На сушата, подобно на всички тюлени, той е ленив и почти неподвижен, но във водата става весел, грациозен и игрив. Там издържа до половин час, без да вдишва въздух, а на дълбочина понякога се потапя до сто и осемдесет метра

Морски слон

Когато е много гладен, може да изяде наведнъж до 200 килограма риба. За подобно количество храна е необходима и по-специална храносмилателна система. Неслучайно червата на морския слон достигат на дължина до четвърт километър! Отличителна черта на това животно е, че неговото дишане е забавено и на сушата. За пет минути то не пра¬ви повече от тридесет равномерни вдишвания и издишвания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here