Забулена сова

1383

Забулена сова Barn Owl

Тези, които твърдят, че бухалите и кукумявките имат недотам „впечатляващ“ вид, явно никога не са ги разглеждали внимателно. Забулената сова е най-красивата сред нашите нощни грабливи птици. Оперението й има доста светла окраска, почти до бяло, но много фино примесена със сиво и дори с оранжево. С право я наричат „дамата в бяло“. Тя е способна да сграбчи дребен гризач и в пълен мрак. Силно чувствителният й слух позволява съвсем точно да открие мястото, където е жертвата. Един изследовател прекарал три нощи в обитавана от нея камбанария, за да наблюдава поведението й. Той установил, че между 21 часа и полунощ, а и от 2 до 4 часа преди зазоряване тя ловува най-усилено. Забулената сова обикновено живее в съседство с човека, в населени или запустели сгради — в плевни, в кули, в тавани. Достатъчно е само да не се обезпокоява. По време на нощните си придвижвания посещава обори, навеси, развалини, порутени сгради. Понякога там прекарва и деня. Полските мишки, полевките и земеровките са значителна част от храната й. Установено е, че всяка нощ изяжда жертви с обща маса, равна на 4 дребни гризача и 7 земеровки. Понякога нейна плячка стават врабчета и пойни птички, едри насекоми, а и други бозайници, освен полевките — домашни мишки, плъхове, съсели.

Австралийска забулена соваМногодетно семейство само по желание. В години, когато полските мишки и полевките са в изобилие, забулената сова отглежда по две люпила — едното през април, а другото през лятото. Понякога птицата има само едно люпило, но с повече яйца. Намирани са нейни полози с 8, 9, 10 и дори с 11 яйца. В други години, когато полските мишки и полевките се срещат по-рядко, тя снася само по три яйца. Забулената сова не си строи гнездо. Снася яйцата си върху стари и повърнати от нея погадки, с които застила площадката или скалната основа в потайния тъмен ъгъл, избран за отглеждане на малките. Забулената сова издава странни звуци като шептене и подсвирване. Малките й обаче издават пронизителни писукания.

Малките на забулената сова се излюпват слепи. Те отварят очите си на 10-дневна възраст. Покрити са с дълъг бял пух. Лицевите им крайочни дискове са добре очертани. Излитат от гнездата на 55-дневна възраст.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here