Жирафът – най-високото животно в света

493

Наистина ли жирафът е най-високото животно в света

В началото на днешното столетие голяма американска научна експедиция пътувала из Африка и събирала животни за Вашингтонския природонаучен музей. В спомените на нейния ръководител четем следното: Сутринта моите негри ми съобщиха, че забелязали стадо жирафи. Незабавно тръгнахме към указаното направление и като ги приближихме, прицелихме се и гръмнахме, но не сполучихме. Бяхме заблудени от гигантския ръст на животните, кои¬то бързо изчезнаха в галоп.

Действително съвсем не е лесно да се убие такъв гигант. Жирафата е не само гигант по тегло, което понякога е над тон и половина. Тя е най-високото животно на земята: близо шест метра е разстоянието от копитата до върха на главата. Нейната сравнително малка глава и къс труп стоят на необикновено дълга шия и крака. Предните крака са по-дълги от задните. Въпреки че не може да се изправя на задните си крака, както антилопите и други копитни животни, жирафата е доста пъргава. Когато бяга, тя развива скорост около 50 км/час, а може да прескача и препятствия до метър и осемдесет високи. По-трудно се движи по стръмни склонове.

Жирафът

Жирафата е кротка и миролюбива. Тя се движи на групи по десети¬на и повече животни. Тези групи живеят из саваните и по-редките сухи го¬ри. С помощта на дългия си език и още по-дългата си шия жирафата достига най-високите листа на акация¬та, мимозата и други африкански дървета. Любимата й храна са младите листа, пъпки и крехки клончета на тези или друга дървета и храсти. Когато пасе сред ниската тревиста растителност, тя разтваря широко предните си крака и навежда ниско дългата си шия, а когато е – в стадо или малка група, даже лъвът не смее да я нападне. Нейното оръжие за самоотбрана са най-вече здравите и силни копита. При удар с глава тя може да хвърли във въздуха даже тежка до 600 килограма антилопа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here