Гребест тритон

578

Гребест тритон Triturus vulgaris

Три четвърти от дишането на гребенестия тритон се извършва чрез кожата, а останалата част — чрез белите дробове. Когато липсва храна, това хищно животно, без да се двоуми, може да изяде своя събрат. Ларвите му имат същата склонност към канибализъм. Въпреки че изглежда неумел извън водата, гребенестият тритон прекарва половината от годината на суша. Той обаче е изключително потаен и убягва от погледа на човека, затова знаем твърде малко за начина му на живот, особено през лятото и есента, преди началото на зимния сън. Гребенестият тритон прекарва неблагоприятния сезон заровен в тинята. Чудесен плувец, той се придвижва във водата като риба — с опашката си прави вълновидни движения. При плуване придържа краката си успоредно до тялото, във водата те не му служат. Поради малката жизнена вместимост на белите дробове, когато престане да плува, тритонът започва бавно да потъва към дъното на езерото.

Гребенестият тритон се храни с различни видове дребни животни, които успява да улови — ракообразни, червеи, мекотели, новоизлюпени рибки и насекоми. Той лови и ларвите на комари, които живеят под повърхността на водата. От яйцата на тритона се излюпват ларви, които не могат да се хранят, защото нямат уста. Устата се появяват твърде скоро, и то с малки зъбчета. В началото на развитието си ларвите преследват съвсем дребна плячка, но постепенно апетитът им нараства. Те никога не напускат водата и умират много бързо, ако се извадят на сухо. Метаморфозата им не прави такова впечатление, както при водната и краставата жаба, тъй като формата им не се променя напълно.

Гребест тритон

Дължина на тялото мъжки 12—16 см, женска 17 см. Продължителност на живота повече от 20 години (в плен).

Гребенестият тритон е един от най-едрите европейски представители на своето семейство. Среща се само в равнините, езерата и мочурищата. Отличава се от водната жаба по доста своеобразните си сватбени игри. Гребенестият тритон се размножава във водата от март до юли. Краят на коремчето при мъжкия е силно раздут. Тази издутина заедно с гребена и окраската позволяват лесно да се разпознае.

Мъжкият се отличава от женската по големия си Назъбен гребен. Коремът и при Двата индивида е силно петнист. Гребенестият тритон вижда добре във водата, докато на сушата е късоглед. Той открива плячката чрез обонянието си. Има къси крака, които използува при бавно плуване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here