Големият гмурец

490

Големият гмурец Podiceps cristatus

Надарен с изключителна способност за гмуркане, големият гмурец се потапя до 20 м дълбочина и задържа дишането си повече от минута. Под водата се движи с помощта на краката си, като държи крилата притиснати до тялото. Плува добре, като достига скорост от 4 до 7 км в час. Под вода се движи още по-бързо. Перата му, разположени плътно едно до друго, покрити с мастно вещество, са възможно най-добрата изолация при гмуркане. Когато птицата изплува на повърхността, тя е напълно суха.

Обширни блата. Целия си живот големият гмурец прекарва във водата. Възрастните птици приготвят сал, върху който разполагат люпилото си. Широко разпространен в целия свят „големият гмурец гнезди в сладководни басейни — блата и езера, обградени от плътен пояс тръстика и друга водна растителност. Там той крие гнездото си. Големият гмурец е 88 взискателен по отношение на водоема и не се установява в блата с площ, по-малка от 10 хек¬тара (освен в някои области, например в Англия). През есента гмурците извършват повече или по-малко далечни прелети и стигат до морските брегове, където се събират от раз¬лични райони. Много европейски птици долитат до Средиземноморието, за да прекарат зимата. Още от първия ден на излюпването си малките могат да плуват, а дори и да се гмуркат, ако ги заплашва опасност. Най-често родителите им ги носят на гърба си в продължение на 3 седмици — в началото най-редовно, а по-късно само при необходимост. Малките могат да попаднат под водата, увлечени от възрастна птица, когато тя се гмурне рязко, но те бързо се връщат на повърхността. За да изплуват, малките използуват като стъпало един от краката на възрастната птица, който тя винаги държи на водната повърхност.

Големият гмурец

През всички сезони големият гмурец се отличава от останалите водни птици по удължените черни пера на главата си. През пролетта главата е обградена от ръждивочерни бузни якички. Краката имат плавателна ципа, но всеки пръст е отделен и завършва с плосък нокът.

Големият гмурец е изключително добър риболовец и дневно изяжда около 200 г риба. Костурът, карагьозът, щуката и кротушката, с които се храни, са дълги средно 13 см (21 — 27 см най-много) и не тежат повече от 200 г. Водните насекоми и ларвите им са му допълнителна храна, също както и някои ракообразни и земноводни. Лети доста добре, но трудно излита.

През май женската снася от 3 до 6 яйца в гнездо върху водата, направено от клонки и листа на блатни растения (водна лилия, тръстика, стрелолист, лютиче). Това люлеещо се плаващо гнездо е с диаметър 50 см. Белезникавите яйца се оцветяват в кафяво при допира си с бавногниещата растителност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here