Водни кончета

2416

Водни кончета odonata

Водните кончета имат сложни очи, съставени от 10 000 отделни оченца (фасетки) при някои видове. Те ловят други насекоми, като ги откриват на разстояние от около 1,5 м. За 2 часа едно от едрите водни кончета от сем. АезсЬпШае, което живее по бреговете на блатата и реките, може да изяде 40 мухи. Водните кончета летят със скорост до 25 км в час, като махат с крила до 30 пъти в секунда. Най-едрите от тях ловуват често на няколко километра от водата. Единствено размножаването се извършва близо до блатата, където се развиват ларвите. Възрастните водни кончета живеят малко, само 1 — 2 седмици при Саюр1е- пх и 2 — 3 месеца при АезсНшдае. Ларвите им нарастват от 2 месеца до 5 години.

От май до октомври водните кончета може да се видят по бреговете на сладководните басейни. При лошо време остават не¬подвижно кацнали върху някое растение. Когато обаче времето е хубаво, те непрекъснато ту летят, ту кацат. Понякога мъжките притежават своя територия и не позволяват на събратята си да навлизат в нея.

Водни кончета

Хищни ларви. Развитието на водните кончета се извършва чрез непълно превръщане. Яйцата, снесени през лятото, се излюпват през следващата пролет. По това време ларвите, чиято големина е само 2 — 3 мм, вече имат огромен апетит и се хранят с дребни животни. Те живеят във водата и дишат с помощта на трахейни хриле, които се забелязват по задния край на коремчето или са скрити в него (в задното черво). Ларвите линеят, т.е. събличат се до 10 пъти, като едва след третото или петото превръщане се появяват зачатъчните им крила под формата на 2 реда калъфчета. Водните кончета имат много неприятели между птиците. Без никакво затруднение ги лови соколът орко. Въпреки безцветната си окраска ларвите, живеещи по дъното на водните басейни, не могат да убягнат на ръждивата чапла и на водния бик (друг вид чапла). Понякога се наблюдават пасажи от водни кончета, но това са полети само в една посока.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here