Бодливка

734

Бодливка Gasterosteus aculeatus

Бодливката има опасни шипове за този, който би се опитал да я погълне. Те са 2 или 3 по тръбния плавник и 2 на корема. Освен това тялото й е покрито с около 30 костни пластинки и тази броня я прави още по-твърда. Изключително пъргава, тази дребна риба е възбудила интереса на учените и те са се запознали подробно с поведението й. Бодливката се различава от останалите наши риби по способността си да свива гнездо и по голямата роля, която играе мъжкият през размножителния период.

В зависимост от мястото, където живее, тя е постоянна или мигрираща риба. Когато мигрира, тя прекарва неблагоприятния сезон в морето и се връща в сладководните басейни през март. Снася яйцата си през юли, преди да отпътува отново. Бодливките, които не мигрират, живеят в мочурища, блата, наводнени ровове, обраснали с водна растителност. През зимата те се събират на малки стада в дълбоките води.

БодливкаПо време на хвърлянето на хайвера мъжките риби обличат цветна „сватбена премяна“: коремчетата им стават повече или по-малко червени. Някои от тях обаче не променят цвета си. Мъжките бодливки се разпръсват и всеки избира своя територия. Те проявяват нетърпимост и агресивност, защищавайки своята собственост срещу събратята си, които се осмеляват да навлязат в нея. Нападат многократно натрапниците и ги принуждават да бягат. Учените са установили, че червеният цвят е възбуждащ сигнал, който предизвиква реакция в мъжкия. Достатъчно е на мъжката бодливка да се покаже дървен макет, чиято долна част е боядисана в червено, и той ще го атакува така яростно, както и живия неприятел. Обратно — появата на женска кара мъжкия да извършва своеобразен зигзаговиден танц, след който я завежда до входа на гнездото. Побутвайки я по муцунката, мъжкият я подканва да снесе яйцата си в него.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here