Архив за етитет: може ли посумът да лети

Може ли посумът да лети

Възможно ли е посумът да лети

Гигантският торбест летец бил описан още през 1789 г. в доклада за пътешествието на губернатора Фиал към Ботаническия залив — първа то британска наказателна коло- «ал. където е разположен днешния многомилионен град Сидни. „Кожата му е тъй прекрасна и навярно ще стане ценен износен артикул, ако тези животни може да се стрелят по-често“ — писал тогава авторът, За щастие кожухарите били на друго мнение. Както торбестите катерици, така и гигантските торбести летци не могат да се обработват. Ако не беше така, навярно много от тях нямаше да оцелеят. чети нататък -->