Архив за етитет: къде се срещат прилепите

Къде живеят прилепите

Къде се срещат прилепите

Рядко човек може да види отблизо прилепи. Причината е не в тяхната рядкост, а в нощния им начин на живот и в трудно достъпните им убежища. Прилепите използуват като жилище тавани, камбанарии, минни галерии, хралупи на дървета и най-често пещери. Всеки, който е посетил пещера, обитавана от прилепи, дълго си спомня за видяното там необикновено и странно зрелище. Ето как академик Иван Буреш описва едно такова посещение: чети нататък -->