Архив за етитет: колко силно хапе усойницата

Как хапе усойницата

Колко силно и как хапе усойницата

Самото име на тази змия показва, че тя предпочита да живее из усойни и сенчести места. У нас почти не се среща в низините, а само из планините до 2700м. Който веднъж види отблизо усойница, трудно може да сгреши при повторна среща с нея. Това е една сравнително неголяма змия, чието дебело тяло с къса опашка не достига повече от метър. Обикновено нейната големина е между 30 и 50 см. Върху гърба си тя има тъмна зигзаговидна линия чети нататък -->