Архив за етитет: Коалата

Мечка ли е коалата

Наистина ли коалата е мечка

През 1798 година в австралийските Сини планини работила английска експедиция. Тя имала за цел да изследва тази непозната област и да я направи достъпна за нови заселници. В отчетите на експедицията се споменава и за едно непознато животно. То лазело бавно по дърветата, имало добродушен характер и било наричано от местните жители с името „калвайн“. Надали тогавашните изследователи са предполагали, че то по-късно ще стане един от символите на днешна Австралия. чети нататък -->