Архив за етитет: змии

Коя е най-голямата змия

Коя е най-голямата змия в света

Това е грамадната, неотровна анаконда. Най-често тялото на тази змия е 6 — 7 м дълго, но се срещат и екземпляри, които са над 10 м. Веднъж била уловена 11 м и 43 см дълга анаконда — истински рекорд в змийския свят!

Анакондата живее в Бразилия. Гвиана, Венецуела и на о-в Тринидад. Тази змия е тясно свързана с водата и предпочита най-вече широки реки с бавно течение и обрасли с дървета брегове. По-голяма част от живота си гигантската змия прекарва във водата и рядко изпълзява на брега. Анакондата е отличен плувец. Когато се потопи под водата, ноздрите й се затварят от специални клапи. чети нататък -->

Колко са отровните змии в България

Какъв е броят на отровните змии в България

Когато срещнем в природата жива змия, първата мисъл, която ни минава инстинктивно, е: опасно животно, да се убие! Рядко има други животни. които да са навлекли толкова много човешка омраза върху себе си. И всичко това е, защото за повечето хора змията е станала синоним на смъртоносна отрова. Но… всички змии не са отровни. От познатите днес 2700 вида около 410 са отровни и почти всички те се срещат вън от нашия континент. От 8-те отровни и опасни за човека европейски змии 6 живеят в България. чети нататък -->

Как хапе усойницата

Колко силно и как хапе усойницата

Самото име на тази змия показва, че тя предпочита да живее из усойни и сенчести места. У нас почти не се среща в низините, а само из планините до 2700м. Който веднъж види отблизо усойница, трудно може да сгреши при повторна среща с нея. Това е една сравнително неголяма змия, чието дебело тяло с къса опашка не достига повече от метър. Обикновено нейната големина е между 30 и 50 см. Върху гърба си тя има тъмна зигзаговидна линия чети нататък -->