дом тагове Гребест тритон Triturus vulgaris

гоненица: Гребест тритон Triturus vulgaris