Архив за етитет: австралийско кенгуруо

Кенгуруто – най-голямото животно в Австралия

Кенгуруто е най-едрото животно в Австралия

Първия път, когато видях голямото сиво кенгуру, беше наистина нещо необикновено. Вървях с местен фермер, придружен от кучето си. Кафявочервената почва между дърветата изглеждаше безлюдна, когато изведнъж кучето излая и подгони около двеста кенгура, скрити в храсталака. Някои застанаха на задните си крака и се подпираха наклонени на опашката си, готови да отскочат. Други се повдигнаха на задните си крака, като че ли току-що се бяха събудили. Очите им бяха обърнати по посока на кучешкия лай, а ушите им непрекъснато се движеха, за да доловят и най-малкия шум. Кучето наново залая. Едно кенгуру хукна и останалите на отделни групи го последваха. Само един стар мъжки гигант не отстъпи нито крачка. След като видя, обаче, че никаква опасност не заплашва вече неговите събратя, той също се обърна и бавно се отдалечи. чети нататък -->