Таралеж с човка или просто ехидна

Ехидна – таралеж с човка

Първите английски колонизатори, които се заселили в източната част на далечна Австралия, били изненадани от множество непознати за тях животни. Все пак удивлението им нямало граници, когато се запознали с тамошния „таралеж“, чиято глава завършвала накрая с дълга човка. Зоолозите кръстили необикновеното животно с името ехидна. чети нататък -->

Как се раждат малките птицечовки

Раждане на малките птицечовки

В началото на миналия век австралийски златотърсачи по време на работа намерили една птицечовка. Чудноватото животинче възбудило тяхното любопитство и те го затворили в празен сандък. На другата сутрин, вдигайки капака, те видели на дъното две малки бели яйца, но без твърда черупка. Когато случаят станал известен на английските зоолози, те сметнали, че в това няма нищо странно: птицечовката родила преждевременно от страх! чети нататък -->

Защо птицечовката е примитивен бозайник

Примитивен бозайник ли е птицечовката

Четири години след откриването на птицечовката бил публикуван списък на животните от английската колония Нови Южен Уелс (днешното източно крайбрежие на Австралия). В него четем следното за това животно: „Земноводно животно от рода на къртиците. Най-любопитното негово качество е, че то има патешка човка вместо обикновена уста, която му позволява да се храни от тинята както патиците.“ И все пак птицечовката е бозайник. Но защо пък примитивен бозайник? чети нататък -->

Птицечовка

Птицечовка

Птицечовката заслужава да бъде специално отбелязана. Това животно има плосък рогов нос, който прилича на патешка човка, вълната му е доста мека, подобно на бобровата, под корема белезникава. Анатомирали една птицечовка и намерили в нея яйца, което доказва, че птицечовките не само с клюна, но и по възпроизводството (начина на размножение) приличат на птиците. чети нататък -->

Колко храна поглъща синия кит

Как се храни синия кит

Синият кит и още десетина срода нему вида спадат към групата У беззъбите китове. Всички те, за разлика от делфините, кашалотите и косатката, са лишени от зъби. И пак: разлика от тях, те се хранят с много по-дребни, почти нищожни за техните размери животни. Това са дребни рачета, мекотели, рибки. Тях безъбите китове гълтат цели и то с хиляди. чети нататък -->

Синият кит – най-голямото животно

Синият кит е най-голямото животно в света

На този въпрос всеки ще отговори: това е китът. Но сред океанска¬та шир живеят около тридесетина вида китове. Гигант сред тях е синият кит. Това е най-огромното и най-удивителното природно чудо не само в животинския морски свят, но и на цялата планета.

Дължината на най-едрия уловен до днес син кит е малко повече от 33 метра. Неслучайно прочутият океанолог и изследовател на морските животни капитан Кусто казва, че подобно чудовище „повече напомня движещ се остров, отколкото жива материя“. Подобен кит тежи не по-малко от 150 тона. За по-добра представа за неговите размери може да се посочи, че само езикът на подобен гигант тежи колкото средно голям слон. Неслучайно всеки кит, колкото и малък да е той, ако попадне вън от водата, се задушава и смачква от тежестта на собственото си тяло. чети нататък -->

Каква е силата на кашалотът

Колко силен е кашалотът

Огромната глава на кашалота е със също такива огромни челюсти. Зъби има само върху долната челюст и то не какви да е зъби: четиридесет — шестдесет на брой, клиновидни, дълги по една педя и тежки до килограм и половина! За такава чудовищна уста и такива страшни зъби не е подходяща каква да е храна. И естествено, храна на кашалота са гигантски ракообразни, няколкометрови акули, тюлени и най-вече огромните дълбоководни главоноги — калмари. Ето как един очевидец описва борба между тези два морски гиганта: Едър кашалот се биеше с грама¬ден калмар, който не отстъпваше по размери на китообразното. Безкрайните пипала на мекотелото бяха обхванали почти целия кашалот, като обгръщаха гръдните му плавници и най-вече главата. Калмарът, плътно прилепнал към тялото на кашалота, се намираше малко отстрани на неговата глава и я закриваше почти изцяло. Като обхвана с уста тялото на главоногото, което имаше обем не по-малко от 1700 литра, кашалотът започна бавно да го мачка в устата си. На бялото тяло на мекотелото ясно личаха черните му очи, които имаха не по-малко от един фут в диаметър… чети нататък -->

Колко дълбоко плува кашалотът

На каква дълбочина плува кашалотът

Най-големият представител на зъбатите китообразни, към които спадат и делфините, е кашалотът. Име¬то на този гигант е от португалски произход и значи „голяма глава“. По-подходящо име от това надали може да се измисли. Огромната квадратна глава на кашалота заема около една трета от неговото до двадесет метра дълго тяло. чети нататък -->