Може ли посумът да лети

Възможно ли е посумът да лети

Гигантският торбест летец бил описан още през 1789 г. в доклада за пътешествието на губернатора Фиал към Ботаническия залив — първа то британска наказателна коло- «ал. където е разположен днешния многомилионен град Сидни. „Кожата му е тъй прекрасна и навярно ще стане ценен износен артикул, ако тези животни може да се стрелят по-често“ — писал тогава авторът, За щастие кожухарите били на друго мнение. Както торбестите катерици, така и гигантските торбести летци не могат да се обработват. Ако не беше така, навярно много от тях нямаше да оцелеят. чети нататък -->

Какво животно е посумът

Какво животно е посумът

В австралийските гори живее една интересна група от тридесетина вида торбести животни, наречени посуми (кускуси). Всички те са близки роднини на коалата, въпреки че по външен вид не приличат на нея. Ето как един очевидец описва срещата си с едно от тях: чети нататък -->

С какво се храни коалата

Какви са любимите храни на коалата

Коалите са единствените животни, пригодени изключително към единствен вид храна, нещо, което съвсем не е познато при бозайниците.

Наред със своята добродушност коалата има още няколко забележителни черти. Своя живот тя прекарва лазейки бавно по еквалиптовите дървета. Палците на нейните крачка са така разположени един към друг, че спомагат за здраво захващане по стволовете и клоните. Острите нокти са допълнителни приспособления за това. Неслучайно коалата живее само по евкалиптите. Листата на няколко вида от тези вечно зелени дървета са единствената й храна. В тях тя намира не само храна, но и необходимата вода. Сред природата коалата никога не пие вода. Но даже и от любимите си евкалиптови кухни тя не откъсва кой да е лист. Предпочита по-старите, а избягва младите и сочни листенца. Това не е случайно. В по-зелените листа се натрупва силно отровно вещество, което може да бъде фатално за строгите вегетарианци. Установено е, че коалите се хранят с листата на 18 вида неотровни евкалиптови дървета. чети нататък -->

Мечка ли е коалата

Наистина ли коалата е мечка

През 1798 година в австралийските Сини планини работила английска експедиция. Тя имала за цел да изследва тази непозната област и да я направи достъпна за нови заселници. В отчетите на експедицията се споменава и за едно непознато животно. То лазело бавно по дърветата, имало добродушен характер и било наричано от местните жители с името „калвайн“. Надали тогавашните изследователи са предполагали, че то по-късно ще стане един от символите на днешна Австралия. чети нататък -->

Кенгуруто – най-голямото животно в Австралия

Кенгуруто е най-едрото животно в Австралия

Първия път, когато видях голямото сиво кенгуру, беше наистина нещо необикновено. Вървях с местен фермер, придружен от кучето си. Кафявочервената почва между дърветата изглеждаше безлюдна, когато изведнъж кучето излая и подгони около двеста кенгура, скрити в храсталака. Някои застанаха на задните си крака и се подпираха наклонени на опашката си, готови да отскочат. Други се повдигнаха на задните си крака, като че ли току-що се бяха събудили. Очите им бяха обърнати по посока на кучешкия лай, а ушите им непрекъснато се движеха, за да доловят и най-малкия шум. Кучето наново залая. Едно кенгуру хукна и останалите на отделни групи го последваха. Само един стар мъжки гигант не отстъпи нито крачка. След като видя, обаче, че никаква опасност не заплашва вече неговите събратя, той също се обърна и бавно се отдалечи. чети нататък -->

Кой е открил кенгуруто

Кой и кога е открил кенгурото

Преди официалното колонизиране на Австралия от англичаните бреговете на този континент били многократно посещавани от холандски кораби. Те идвали от холандските заселища в Индонезия и търсили място за нови колонии. През 1629 година на такова пътуване тръгнал корабът „Батавия“. Неговото пътуване, обаче, завършило трагично. Силна буря настигнала кораба и го захвърлила на непознат бряг. Оцелелите при корабокрушението мореплаватели – преживели няколко месеца на незаетата земя. Всички нови неща, които те видели, били подробно описани в дневника на капитан Франс Телсарт. В него се говори и за едно странно животно, непознато дотогава на европейците. Ето какво е било записано за него: Отдолу, на корема, женската има торбичка, в нея може да се бръкне с ръка. Ние видяхме в торбата малкото, което висеше на биберон, захапало го уста. чети нататък -->

Какво животно е тапирът

Какво представлява тапирът

В Южна Америка живее едно животно с хобот на слон, с цвят и големина на бик и копита на кон. Късата недоразвита опашка, набитото и почти обезкосмено тяло, изтеглената и завършваща с хобот муцуна, трипръстите задни крака придават действително на това същество доста странен вид. чети нататък -->

Ехидна

Ехидна

С помощта на здравите си крачка ехидната може само за няколко минути да изкопае голяма дупка в земята, в която цялата да се скрие. Нейната сила, обаче, не се проявява само в това. Когато търси храна, тя може да помества камъни, два пъти по-тежки от самата нея. Още по-интересно е приключението, което се е случило в жилището на един австралийски природоизпитател. Той хванал една ехидна, която имал желание да отгледа. При липса на подходяща клетка той я затворил първата нощ в кухнята си. Когато на сутринта отишъл да види дали тя ще спи, ахнал от изненада: долапите, масата, тежкият шкаф и столовете — всичко било разместено. Ето как хубаво поработило малкото зверче през изминалата нощ! чети нататък -->