Ястребовиден орел

186

Ястребовиден орел Hieraetus fasciatus

Тази граблива птица с основание е наречена „ястребовиден орел“. Помощ той е по-близко до скалния орел, а по бързина — до големия ястреб. Сравнен със скалния орел, наистина не е така тежък и неповратлив. Той е по-лек и подвижен като големия ястреб. Когато лови, ястребовидният орел стремглаво се спуска върху забелязаната отдалече жертва. Ако жертвата е птица, той ловко я преследва между дърветата, докато я улови. Удълженият му силует и по-тесните крила обясняват донякъде бързината на полета му. Той може да издигне във въздуха средно голяма птица с маса около 1,5 кг.

Във Франция ястребов идният орел най-често лови земеровни зайци (подземници), които могат да достигнат до 80% от храната му. Там съществуването му до голяма степен зависи от числеността на тези зайци. Затова, когато те се нападнат от миксоматоза, която покосява много от тях, ястребов идният орел не намира достатъчно храна, за да отгледа двете си малки. Често оживява едва едното. В такива тежки години ястребовидният орел допълва храната си с някои птици червена скална яребица (местен кеклик, гарги, скални гълъби, гризачи (например съсел—сънливец), а и с гущери.

Ястребовиден орел

В Средиземноморските области, а и в някои източи страни ястребовидният орел на места замества скалния орел. Като него във възраст, но състояние той е постоянна птица. Обитава територия с площ около 10 ОС хектара, а дори и повече.

Младите са по-често скитащи птици. Някои европейски екземпляри попадат и Африка. Ястребовидният орел обитава често по-открити пустеещи сухи места, изобилствуващи с ниски храсти.

С различна окраска. Както много дневни грабливи птици, например малкия креслив орел, така ястребовидният орел има два вида окраска, която не в зависимост нито от възрастта, нито от пола му. При някои птици долната част на тялото е бяла, напръскана, с удължени черно-кафяви петънца по гърдите, при други екземпляри тази част от оперението е ръждивокафеникава.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here