Чухъл

572

Чухъл Otus scops

„Песента“ на западноевропейската жаба акушерка, която не може да се нарече квакане, много прилича на звуците, които издава чухълът. А това са два различни вида животни — жабата акушерка е земноводно, а чухълът е граблива птица. През нощта и двата вида издават звучни и ясни провиквания през равни интервали от време и все така повтарящи се, че най-накрая ги възприемаме като съвсем еднакви. Но те имат и съществени различия, по които можем да установим кой е изпълнителят им. Гласът на чухълчето е по-силен от гласа на жабата акушерка (жабата акушерка не се среща у нас, тя е родствена с нашите крастави жаби, бел. прев.). Провикванията на чухълчето могат да се чуят на стотина метра, но гласът на жабата — едва на няколко десетки метра.

Чухълът води предимно нощен начин на живот. Денува скрито в някоя дупка на стена, в хралупа на дърво или сред гъст храсталак. Оперението му е изпъстрено с дребни шарчици, които му придават сигурна защитна окраска. Дребният ръст също му помага да остане почти незабележим. Чухълът е рядко красива птица. Среща се по-често в европейските страни с по-топъл климат. Може да се види сред поля, овощни градини и крайпътни дървета, а дори и в окрайнините на големите градове, където, изглежда, не се обезпокоява от усиленото движение. Старите маслинови дървета, чинарите с дебели кухи клони, а и иглолистните дървета му предлагат сигурни убежища. Непрекъснато „влез-излез“.

Чухъл

Чухалът е прелетник и всяка година се отправя към Тропична Африка, южно о Сахара. Завръща се през аг рил или в началото на май. ] края на май вече са снесени дървесна хралупа или в старо изоставено гнездо на кълвач 4 — 5 яйца. Малките се хранят от родителите много усилено. Наблюденията с; показали, че възрастните ] продължение на 6 часа често влизат и излизат от гнездото (от 75 до 105 пъти) Чухълът е най-активен преди полунощ (за един час до нася около 22 пъти храна).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here