Полски блатар

153

Полски блатар Circus cyaneus

На пръв поглед би ни се сторило, че грабливите птици не понасят съседство със свои съплеменници, тъй като всяка двойка или отделен индивид се нуждае от доста обширен ловен район. Но някои видове от тях отчасти се срещат на групи поне в известни периоди от живота си. Такъв е именно полският блатар. След гнездене понякога нощува на групи от по 30 птици. Всяка вечер те се събират на някое степно, ливадно или пустеещо място, за да прекарат нощта. Полският блатар се отличава по окраската си в черно, сиво и бяло. На пръв поглед прилича на чайка, скитаща из полето. Женската е обагрена различно от мъжкия. Тя е кафява отгоре, бежовокремава — отдолу, където има множество тъмни петна. По бялото си петно на кръста тя не може да се сбърка с мишелова.

Истински ловец. Полският блатар е често срещаща се птица по ливади, пасища, пустеещи целйнни места, полдери (пресушени и вече обработваеми крайморски райони в западноевропейските страни, бел. прев.),блатисти и мочурливи места.

Полски блатарОбитава не само равнини, но и високи места — в плата и планини, като достига до 1300 м височина. Полският блатар лети спокойно из района със скорост, не по-голяма от 15 км в час. Понякога се спуска ниско до няколко метра височина, като търси различни видове животни. Това са предимно полски мишки и полевки, които заемат важно място в менюто му. Горските мишки, земеровките и младите зайчета стават по-рядко негови жертви. Блатарят напада също птичета, неизлетели още от гнездото си, но и кацнали възрастни птици. Полският блатар е много ловък. Той може да се обърне мигновено, “ за да сграбчи моментално набелязаната жертва. Понякога променя начина на ловуване. Той каца край някоя дупка на гризач и чака излизането му. Полският блатар гнезди на земята. Предимно женската събира необходимите материали за гнездото.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here