Опасен хищник ли е хиената

111

Хищник ли е хиената

Една вечер, както седях пред палатката, чух тропот на копита. Грабнах пушката в едната си ръка, а с другата насочих фенера по посоката, от която идеше шумът. Край лагера премина обезумял от страх вол, който бягаше объркано, а на гърба му имаше хиена. Тя беше забила зъби в рамото на вола. Десетки други хиени тичаха във върволица след тях. Знаех, че само лъвът умее да скача върху гърба на воловете и затова едва можах да повярвам на очите си. Преди да успея да гръмна, волът отмина нататък в гората. Извиках един от помощниците си да държи фенера и двамата изтичахме след животното. На около двеста метра зад палатката чухме голям шум и бъркотия. Момчето светна с фенера. Волът вече беше издъхнал, а хиените късаха тялото му.

Този откъс из спомените на прочут ловец ни запознава с момент от живота на хиените. Сравнен с това, което обикновено се пише за тези животни, че били грозни, уродливи, тромави и мършояди, този епизод изглежда доста странен и различен.

В миналото се считаше, че хиените са едни от най-плашливите животни и затова излизат от леговището си само нощем. Това е само отчасти истина. Действително хиените често обикалят около някой труп на зебра или на антилопа и чакат търпеливо по-силните от тях хищници да завършат угощението си. Подобни сцени, обаче, се наблюдават денем. А нощем, когато хиените са най-активни, картината е друга. Тогава, ако не намерят някой изоставен или недоизяден труп, те сами тръгват на лов. Тяхна плячка стават не само по-дребни от тях животни, но и едри антилопи, зебри и даже лъвове. При преследване на плячката хиените развиват скорост до 65 км в час.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here