Коя е най-голямата змия

1325

Коя е най-голямата змия в света

Това е грамадната, неотровна анаконда. Най-често тялото на тази змия е 6 — 7 м дълго, но се срещат и екземпляри, които са над 10 м. Веднъж била уловена 11 м и 43 см дълга анаконда — истински рекорд в змийския свят!

Анакондата живее в Бразилия. Гвиана, Венецуела и на о-в Тринидад. Тази змия е тясно свързана с водата и предпочита най-вече широки реки с бавно течение и обрасли с дървета брегове. По-голяма част от живота си гигантската змия прекарва във водата и рядко изпълзява на брега. Анакондата е отличен плувец. Когато се потопи под водата, ноздрите й се затварят от специални клапи.

Анакондата се храни най-вече с различни бозайници: едри гризачи — агути и пака, пекари, с кучета, домашни свине и др. Напада и водоплаващи диви птици — патици, гъски и кокошки, но яде така също водни костенурки, млади каймани, едри жаби и риба.

Когато настъпи сухият период, често водоемът, в който живее гигантската змия, може напълно да пресъхне. Тогава анакондата се заравя в тинята и там престоява във вцепенено състояние, докато завалят дъждове и басейнът наново се запълни с вода.

Най-голямата отровна змия

В Индия съществува поверие, че има една змия, на която другите змии отдават „кралски почести“. Това е градската кобра, достигаща до 5,5 м дължина. Тя е най-голямата отровна змия на земята.

Кралската кобра е разпространена освен в Индия, още в Южен Китай, Индокитай, Малака, Големите Зондски о-ви и някои други места в Азия. Среща се най-вече в редки гори и в обрасли с гъста трева джунгли. Често се катери по дърветата и е отличен плувец, но по-голяма част от времето прекарва на земята. Кралската кобра се храни главно… с други змии, като понякога – нейна жертва става и известната шдийска кобра. Освен змии крадлата кобра яде и едри гущери. Женската снася около 20 яйца в гнездо, което прави от сухи листа и клони. След това покрива яйцата с листа и яга върху тях да ги пази. Отровата, а кралската кобра е много силна. човек умира най-много до половин ас след ухапването, ако не бъде ингектиран със съответния противомийски серум.

Главата на кралската кобра е украсена със свое¬образен кръг от 6 едри рогови пластинки залската кобра право носи ‘ето си, защото храни предимно със змии. Когато е в не¬воля, бива хранена с водни змии.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here