Колко са отровните змии в България

156

Какъв е броят на отровните змии в България

Когато срещнем в природата жива змия, първата мисъл, която ни минава инстинктивно, е: опасно животно, да се убие! Рядко има други животни. които да са навлекли толкова много човешка омраза върху себе си. И всичко това е, защото за повечето хора змията е станала синоним на смъртоносна отрова. Но… всички змии не са отровни. От познатите днес 2700 вида около 410 са отровни и почти всички те се срещат вън от нашия континент. От 8-те отровни и опасни за човека европейски змии 6 живеят в България.

В близката до нашата столица Люлин планина и в околностите на Шумен се среща една братовчедка на усойницата. Това е остромуцунестата усойница, наречена така заради по-силно изтеглената предна част на главата. Нейното тяло е по-елегантно и по-нашарено, а характерната зигзаговидна кафява вълнообразна ивица на гърба е по-тясна. Храни се главно с насекоми и гущери.

Другата опасна за човека нашенска отровна змия е аспидата или каменарката. Тя е по-едра и по-дебела, по люспите на главата си прилича много на пепелянката, но за разлика от нея няма рогче на муцунката си. Това е най-рядко срещаната от всички нашенски отровни змии. Досега е намерена само в околностите на Харманли.

Още две змии у нас могат да отделят отрова. Това са вдлъбнаточелият смок и много рядката котешка змия, които практически не са отровни за човека. Така е, защото техните отровни зъби са разположени много навътре в устата и поради това не могат да причинят отровна рана.

Отличителна черта на вдлъбнаточелия смок е надлъжната вдлъбнатина, подобна на улей, между двете му очи. Цялата му глава е изпъстрена с малки бели, ръждивокафяви и черни петънца. Храни се главно с гущери и малки змии, поради което го наричат и гущерояден смок. Това е змията, която траките преди повече от три хилядолетия са олицетворявали за свой бог-лечител, за символ на здравето и на лечението.

Котешката змия е получила името си поради вертикално разположените зеници на очите си. Подобна зеница имат и пепелянката, и усойницата, но за разлика от тях гърбът на котешката змия е изпъстрен само с един ред от черни или черно-кафяви петна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here